propuneri-de-modificare-pndr

Propuneri de modificare a PNDR 2014-2020

Propuneri de modificare a PNDR 2014-2020, aplicabile sesiunilor de depunere a proiectelor aferente anului 2017, aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare din data de 29 Noiembrie 2016

Principalele propuneri aferente sub-măsurii 4.1.“ Investiții în exploatații agricole“ sunt următoarele:

 • Modificarea dimensiunii economice a fermei de familie cuprinsă, conform noilor propuneri, între 4.000 – 100.000 euro SO faţă de 8.000 – 11.999 euro SO dimensiune iniţială;
 • În cazul fermelor zootehnice pragul dimensiunii economice de 500.000 euro SO aferent prevederilor actuale va fi majorat până la 1.000.000 euro SO. Astfel:
 • fermele zootehnice a căror dimensiune economică este până la 1.000.000 euro SO vor beneficia standard de 50% finanţare nerambursabilă cu posibilitatea suplimentării procentuale până la maximum 70% finanţare nerambursabilă;
 • fermele zootehnice a căror dimensiune economică depaşeşte 1.000.000 euro SO vor beneficia standard de 30% finanţare nerambursabilă cu posibilitatea suplimentării procentuale până la maximum 50% finanţare nerambursabilă;
 • În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare și/sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică sM 4.1, respectiv până la maximum 90% finanţare nerambursabilă, cu condiția ca investiția în procesare şi/sau marketing să vizeze propriile produse agricole, spre deosebire de prevederile actuale conform cărora investiţiile în procesare şi/sau marketing beneficiază de maximum 50% finanţare nerambursabilă. Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și grupurilor de producători care realizează astfel de investiții în procesare şi/sau marketing pentru membrii săi fermieri.

 

Principalele propuneri aferente sub-măsurii 4.1a“ Investiţii in exploataţii pomicole“ sunt următoarele:

 • Modificarea dimensiunii economice minime la 4.000 euro SO faţă de 8.000 euro SO dimensiune iniţială în cazul reconversiei și înființării plantațiilor pomicole și o dimensiune minimă a suprafețelor pomicole deținute/utilizate de 4.000 euro SO în cazul achizițiilor simple;
 • În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare și/sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică sM 4.1a, respectiv până la miximum 90% finanţare nerambursabilă, cu condiția ca investiția în procesare şi/sau marketing să vizeze propriile produse agricole, spre deosebire de prevederile actuale conform cărora investiţiile în procesare şi/sau marketing beneficiază de maximum 50% finanţare nerambursabilă. Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și grupurilor de producători care realizează astfel de investiții în procesare şi/sau marketing pentru membrii săi fermieri;
 • Introducerea spaţiilor protejate ca şi cheltuială eligibilă pentru alte specii decât capşunul (de ex. arbuşti, cireş) şi exceptarea de la respectarea zonării prezente din Cadrul Naţional de Implementare. Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;
 • Permiterea utilizării materialului de plantare CAC (conformitas agraria communitatis) pentru speciile nuc şi alun, necesară în contextul lipsei materialului săditor certificat pentru aceste specii pe piaţa din Romania si UE;
 • În cazul obţinerii materialului de înmulţire şi materialului de plantare fructifer, valoarea grantului va creşte de la 600.000 euro la maximum 1.050.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare) şi se poate beneficia standard de 50% finanţare nerambursabilă cu posibilitatea suplimentării procentuale până la maximum 90% finanţare nerambursabilă;
 • În cazul formelor asociative, valoarea grantului va fi de maximum 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare) şi pentru obţinere material de înmulţire şi material de plantare şi se poate beneficia standard de 50% finanţare nerambursabilă cu posibilitatea suplimentării procentuale până la maximum 90% finanţare nerambursabilă.

 

Principalele propuneri aferente sub-măsurii 4.2 “Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole“ sunt următoarele:

 • Eliminarea interdicţiei cu privire la investiţiile destinate speciilor eligibile prin Subprogramul Tematic Pomicol, respectiv procesarea şi comercializarea produselor agricole finanţate în cadrul subprogramului pomicol (se vor putea realiza proiecte combinate de procesare legume-fructe);
 • Modificarea principiului de selecţie produse cu înaltă valoare adăugată în sensul includerii tuturor schemelor de calitate, respectiv principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel naţional, european, etc.).

 

Principalele propuneri aferente sub-măsurii 4.2a “Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse pomicole“ sunt următoarele:

 • Modificarea condiţiei de eligibilitate, respectiv realizarea investiției doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă Subprogramul Tematic Pomicol, exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor cultivate în sere și solarii;
 • Modificarea principiului de selecţie produse cu înalta valoare adăugată în sensul includerii tuturor schemelor de calitate, respectiv principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel naţional, european, etc.).

 

Principalele propuneri aferente sub-măsurilor 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri“ (sM 6.1), 6.2 “Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale“ (sM 6.2), 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici“ (sM 6.3) sunt următoarele:

 • Modificarea perioadei pentru contractele care confera dreptul de folosinţă asupra clădirilor şi terenurilor, modificare aplicabilă celor trei sub-măsuri menţionate mai sus:
 • respectiv pentru 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții montaj, pentru o perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiecte;
 • pentru o perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor, începând cu anul depunerii cererii de finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de construcții montaj.
 • Nu se vor mai supune zonării din anexa aferentă Suprogramul Tematic Pomicol culturile în sere, solarii și pepinierele, modificare aplicabilă sM 6.1 si sM. 6.3;
 • Modificarea definiţiei fermei mici, respectiv exploataţie agricolă având dimensiunea economică între 4.000 – 11.999 euro SO, faţă de 8.000 – 11.999 euro SO, modificare aplicabilă sM. 6.3.

 

In masura in care pentru investitiile dumneavoastra viitoare intentionati sa implementati astfel de proiecte cu finantare nerambursabila, echipa Wieser Consult va ofera expertiza si experienta necesare unor proiecte de succes.
Intocmirea unor proiecte de calitate necesita o anumita perioda de pregatire, drept pentru care va recomandam ca sa ne contactati din timp in vederea elaborarii proiectelor dumneavoastra.
Cu respect,
Echipa Wieser Consult

Document PDF pentru tiparire: propuneri-modificare-pndr