Arhiva categoriei: Noutati

propuneri-de-modificare-pndr

Propuneri de modificare a PNDR 2014-2020

Propuneri de modificare a PNDR 2014-2020, aplicabile sesiunilor de depunere a proiectelor aferente anului 2017, aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare din data de 29 Noiembrie 2016

Principalele propuneri aferente sub-măsurii 4.1.“ Investiții în exploatații agricole“ sunt următoarele:

 • Modificarea dimensiunii economice a fermei de familie cuprinsă, conform noilor propuneri, între 4.000 – 100.000 euro SO faţă de 8.000 – 11.999 euro SO dimensiune iniţială;
 • În cazul fermelor zootehnice pragul dimensiunii economice de 500.000 euro SO aferent prevederilor actuale va fi majorat până la 1.000.000 euro SO. Astfel:
 • fermele zootehnice a căror dimensiune economică este până la 1.000.000 euro SO vor beneficia standard de 50% finanţare nerambursabilă cu posibilitatea suplimentării procentuale până la maximum 70% finanţare nerambursabilă;
 • fermele zootehnice a căror dimensiune economică depaşeşte 1.000.000 euro SO vor beneficia standard de 30% finanţare nerambursabilă cu posibilitatea suplimentării procentuale până la maximum 50% finanţare nerambursabilă;
 • În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare și/sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică sM 4.1, respectiv până la maximum 90% finanţare nerambursabilă, cu condiția ca investiția în procesare şi/sau marketing să vizeze propriile produse agricole, spre deosebire de prevederile actuale conform cărora investiţiile în procesare şi/sau marketing beneficiază de maximum 50% finanţare nerambursabilă. Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și grupurilor de producători care realizează astfel de investiții în procesare şi/sau marketing pentru membrii săi fermieri.

 

Principalele propuneri aferente sub-măsurii 4.1a“ Investiţii in exploataţii pomicole“ sunt următoarele:

 • Modificarea dimensiunii economice minime la 4.000 euro SO faţă de 8.000 euro SO dimensiune iniţială în cazul reconversiei și înființării plantațiilor pomicole și o dimensiune minimă a suprafețelor pomicole deținute/utilizate de 4.000 euro SO în cazul achizițiilor simple;
 • În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare și/sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică sM 4.1a, respectiv până la miximum 90% finanţare nerambursabilă, cu condiția ca investiția în procesare şi/sau marketing să vizeze propriile produse agricole, spre deosebire de prevederile actuale conform cărora investiţiile în procesare şi/sau marketing beneficiază de maximum 50% finanţare nerambursabilă. Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și grupurilor de producători care realizează astfel de investiții în procesare şi/sau marketing pentru membrii săi fermieri;
 • Introducerea spaţiilor protejate ca şi cheltuială eligibilă pentru alte specii decât capşunul (de ex. arbuşti, cireş) şi exceptarea de la respectarea zonării prezente din Cadrul Naţional de Implementare. Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;
 • Permiterea utilizării materialului de plantare CAC (conformitas agraria communitatis) pentru speciile nuc şi alun, necesară în contextul lipsei materialului săditor certificat pentru aceste specii pe piaţa din Romania si UE;
 • În cazul obţinerii materialului de înmulţire şi materialului de plantare fructifer, valoarea grantului va creşte de la 600.000 euro la maximum 1.050.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare) şi se poate beneficia standard de 50% finanţare nerambursabilă cu posibilitatea suplimentării procentuale până la maximum 90% finanţare nerambursabilă;
 • În cazul formelor asociative, valoarea grantului va fi de maximum 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare) şi pentru obţinere material de înmulţire şi material de plantare şi se poate beneficia standard de 50% finanţare nerambursabilă cu posibilitatea suplimentării procentuale până la maximum 90% finanţare nerambursabilă.

 

Principalele propuneri aferente sub-măsurii 4.2 “Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole“ sunt următoarele:

 • Eliminarea interdicţiei cu privire la investiţiile destinate speciilor eligibile prin Subprogramul Tematic Pomicol, respectiv procesarea şi comercializarea produselor agricole finanţate în cadrul subprogramului pomicol (se vor putea realiza proiecte combinate de procesare legume-fructe);
 • Modificarea principiului de selecţie produse cu înaltă valoare adăugată în sensul includerii tuturor schemelor de calitate, respectiv principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel naţional, european, etc.).

 

Principalele propuneri aferente sub-măsurii 4.2a “Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse pomicole“ sunt următoarele:

 • Modificarea condiţiei de eligibilitate, respectiv realizarea investiției doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă Subprogramul Tematic Pomicol, exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor cultivate în sere și solarii;
 • Modificarea principiului de selecţie produse cu înalta valoare adăugată în sensul includerii tuturor schemelor de calitate, respectiv principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel naţional, european, etc.).

 

Principalele propuneri aferente sub-măsurilor 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri“ (sM 6.1), 6.2 “Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale“ (sM 6.2), 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici“ (sM 6.3) sunt următoarele:

 • Modificarea perioadei pentru contractele care confera dreptul de folosinţă asupra clădirilor şi terenurilor, modificare aplicabilă celor trei sub-măsuri menţionate mai sus:
 • respectiv pentru 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții montaj, pentru o perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiecte;
 • pentru o perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor, începând cu anul depunerii cererii de finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de construcții montaj.
 • Nu se vor mai supune zonării din anexa aferentă Suprogramul Tematic Pomicol culturile în sere, solarii și pepinierele, modificare aplicabilă sM 6.1 si sM. 6.3;
 • Modificarea definiţiei fermei mici, respectiv exploataţie agricolă având dimensiunea economică între 4.000 – 11.999 euro SO, faţă de 8.000 – 11.999 euro SO, modificare aplicabilă sM. 6.3.

 

In masura in care pentru investitiile dumneavoastra viitoare intentionati sa implementati astfel de proiecte cu finantare nerambursabila, echipa Wieser Consult va ofera expertiza si experienta necesare unor proiecte de succes.
Intocmirea unor proiecte de calitate necesita o anumita perioda de pregatire, drept pentru care va recomandam ca sa ne contactati din timp in vederea elaborarii proiectelor dumneavoastra.
Cu respect,
Echipa Wieser Consult

Document PDF pentru tiparire: propuneri-modificare-pndr

PNDR_Ghiduri_Consultative

PNDR – Ghidurile consultative pentru primele submasuri care se vor lansa in luna martie 2016

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a publicat ghidurile consultative pentru primele submasuri care se vor lansa in luna martie 2016. S-au publicat ghiduri pentru:

 • Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”
 • Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”
 • Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”
 • Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”
 • Schema de ajutor de stat GBER şi Schema de minimis, precum şi Anexa 4 – Lista domeniilor de intervenţie eligibile pentru finanţare ajutor de stat aferente Submăsurii 4.2
 • Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces AGRICOLĂ”
 • Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta IRIGAŢII”
 • Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
 • Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
 • Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”
 • Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Documentele pot fi consultate pe website-ul AFIR, aici.

Se pot transmite propuneri pana in data de 29 februarie 2016 pentru o parte din masuri si pana la data de 7 martie 2016 pentru altele, pe adresa de e-mail consultare@afir.info.

Primele submasuri cu care se va deschide perioada de programare a anului 2016 vor fi 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” si 6.3  „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, acestea urmand sa fie lansate la sfarsitul lunii martie, potrivit declaratiei directorului general al AFIR Andras SZAKAL facuta in cadrul conferintei Agricultura Competitiva in 2016. Celelalte submasuri vor fi lansate la inceputul lunii aprilie 2016.

 

regio

In curand se va lansa POR 2.1 A – microintreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat marți, 23 februarie a.c., pentru o nouă consultare publică, versiunea consolidată a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi. Noua versiune este rezultatul analizei a aproximativ 600 de întrebări, propuneri și observații primite pe parcursul primei etape de consultări.

Miercuri 02 februarie 2016, la sediul Ministerului Fondurilor Europene va avea loc reuniunea Comitetului de Monitorizare POR 2014-2020.

Ghidul solicitantului este în curs de definitivare, urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată de îndată ce toate condițiile necesare lansării apelului de proiecte sunt îndeplinite.

Toate conditiile pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca pentru a accesa aceasta finantare, precum si grila de punctaj modificata pot fi consultate aici: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

 

Daca doriti sa implementati proiecte de investitii cu localizare in mediul urban in cadrul acestei scheme de minimis, va invitam la sediul nostru pentru analiza si evaluarea preliminara a eligibilității in vederea definirii proiectului dumneavoastra.

NEWS

Noutati despre programele de finatare

Noutati despre programele de finatare

PNDR 2014-2020: Calendarul masurilor ce vor fi lansate in 2016

Incepand din luna februarie, vor fi deschise noi masuri din PNDR 2014-2020. Astfel, incepand de luna viitoare posibilii beneficiari ai fondurilor europene pot incepe sa depuna proiectele la AFIR. De asemenea, in aceasta perioada, functionarii AFIR lucreaza la ghidurile solicitantului si la masuri de simplificare a programului de dezvoltare rurala.

Calendarul pentru acest an:

– M01 Formare profesională pentru beneficiarii M10 – februarie 2016 prin apeluri de propuneri de proiecte;
– M01 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiarii SM6.1, SM6.3 – martie 2016;
– M02 Consiliere, elaborare și implementare plan de afaceri pentru beneficiarii SM 6.1 și SM 6.4 – martie 2016;
– M02 Consiliere, elaborare și implementare plan de afaceri pentru beneficiarii SM 6.2 și SM 6.4 – august 2016, este necesară schemă de ajutor de stat;
– M02 Consiliere pentru înființarea și dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor - iunie 2016;
– M01 Activități demonstrative și acțiuni de informare pentru fermieri – aprilie 2016;
– SM 4.2 Schemă de ajutor de stat (GBER) procesare produse agricole în produse nonagricole, inclusiv în sectorul pomicol – aprilie 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– SM 4.2 Schema de minimis pentru consultanța pentru pregătirea proiectelor de investiții finanțate prin schema GBER agricol, inclusiv în sectorul pomicol – martie 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– Schemă ajutor de stat aferentă SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de acces silvic -mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– SM 6.5 Schema pentru micii fermieri – iulie 2016;
– Schema de minimis aferentă măsurii 7.2 Scrijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social -aprilie-mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– Schema de minimis aferentă submăsurii 7.6 Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale -mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– SM 8.1 Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor – martie 2016;
– SM 9.1 Înființarea și funcționarea grupurilor de producători în agricultură și silvicultură, împreună cu SM 9.1a Înființarea și funcționarea grupurilor de producători în sectorul pomicol - aprilie 2016, în funcție de dezvoltare soft APIA și aprobarea noilor norme privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători;
– SM 15.1 Serviciul de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor -septembrie-octombrie 2016;
– SM 16.1 Cooperare, înființare și funcționare grupuri operaționale, inclusiv în sectorul pomicol – mai 2016;
– SM 16.4 Cooperare, lanț scurt inclusiv în sectorul pomicol - aprilie 2016;
– SM 4.1 Investiții în exploatații agricole – martie 2016;
– SM 4.1a Investiții în exploatații pomicole - martie 2016;
– SM 4.2 Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole – martie 2016;
– SM 4.2A Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol – martie 2016;
– SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – martie 2016, în funcție de disponibilul financiar;
– SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de irigații – martie 2016;
– SM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – martie 2016;
– SM 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale – martie 2016;
– SM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – martie 2016;
– SM 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activităti neagricole, sesiunea 2016 -martie 2016;
– SM 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – martie 2016;
– SM 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural – martie 2016;
– LEADER – aprilie 2016;

Sursa: www.recolta.eu 

In martie se deschide finantarea pentru noi locuri de munca

Ministerul Finantelor Publice estimeaza deschiderea unei noi sesiuni de depunere a proiectelor in baza schemei de ajutor de stat pentru crearea locurilor de munca (H.G. nr. 332/ 2014) in luna martie 2016.

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile (mari si IMM-uri), care au activitate sau start-upuri, din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
• sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie;
• sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei;
Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului mediu pe economie, pentru locurile de munca nou create ca urmare a investitiei initiale.
Procentul de finantare acordat difera, in functie de regiunea de implementare:
• pana la 15% in regiunea Bucuresti;
• pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov;
• pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru; Sud Vest; Sud; Sud Est).

Bugetul anual al acestei scheme este de 450 milioane lei.

In cazul in care bugetul alocat sesiunii estimate a se derula in luna martie nu va fi in totalitate epuizat, se estimeaza derularea unei noi sesiuni in luna iulie 2016.

Sursa: mfinante.gov.ro

In februarie se estimeaza a se deschide apelul de proiecte pentru cei 200.000 de euro destinati afacerilor mici

Prioritatea de investitie 2.1. a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, care ofera ajutoare de minimis de pana la 200.000 de euro cu fonduri europene, fara ca antreprenorii sa aduca aport propriu, urmeaza sa fie deschisa printr-un apel de proiecte estimativ in cursul lunii februarie 2016.
Ghidul solicitantului – conditii specifice pentru aceasta linie de finantare, in forma consolidata, va fi publicat pana a finalul lunii ianuarie, au comunicat oficialii MDRAP.
Aceasta linie de finantare ar fi trebuit sa se deschida inca de anul trecut, cand, tot estimativ, s-au avansat mai multe perioade, fie in vara, fie in toamna lui 2015. Prin urmare, pana la publicarea efectiva a Ghidului solicitantului in forma consolidata nu se poate sti cert cand va fi lansat apelul de proiecte.
Noua linie de finantare va oferi microintreprinderilor ajutoare de minimis de maximum 200.000 de euro, pentru investitii in mediul urban.

POR si POCA: Lansari de apeluri de proiecte pentru 60% din bugete, in 2016

Perioada financiara 2014 – 2020 a fost rezervata aprobarii Acordului de parteneriat si a Programelor Operationale si s-au facut doar cateva lansari de apeluri de proiecte in anul 2015. In 2016 insa, prioritatile Guvernului se schimba si se doreste a fi un an bogat in lansari. Vor fi lansate apeluri de proiecte pentru 60% din bugetele POR si POCA, dar MySMIS va fi functional abia din aprilie.

Prioritati MDRAP

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) isi propune ca in perioada ianuarie – octombrie 2016 sa lanseze cereri de propuneri de proiecte pentru cel putin 60% din bugetul alocat Programului Operational Regional (POR) 2014 – 2020, sa demareze semnarea contractelor de finantare si sa faca plati catre beneficiari.  De asemenea, pana in octombrie 2016, MDRAP doreste sa deschida apeluri de proiecte pentru cel putin 60% din bugetul alocat Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 – 2020.

Prioritati MFE

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) vrea sa finalizeze sistemul electronic de gestionare a programelor si proiectelor europene – SMIS 2014/MYSMIS2014+, un termen fiind stabilit in luna aprilie 2016. Finalizarea tuturor functionalitatilor sistemului informatic este programata pentru luna octombrie 2016, la aproape un an de la „lansarea in consultare publica” a sistemului.

Prioritati MADR

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) vrea sa modifice PNDR 2014-2020 in sensul armonizarii cu prevederile legislatiei nationale referitoare la fermele de familie si grupurile de producatori si incurajarea transferului inter-generational in agricultura prin folosirea oportunitatilor din Programul National de Dezvoltare Rurala (instalarea tinerilor fermieri, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, schema pentru micii fermieri).

Pana in iunie 2016 este estimata infiintarea unui fond de creditare pentru agricultura.

Sursa: Guvernul Romaniei 

Ministerul Economiei isi propune sa deruleze toate cele zece programe nationale adresate antreprenorilor in anul 2016

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri isi propune sa inceapa cat mai repede si sa deruleze in timp util toate cele zece programe nationale adresate antreprenorilor in anul 2016, pe baza recomandarilor primite prin consultarea mediului de business.

“Antreprenorii romani trebuie sa stie ca vom implementa toate cele zece programe nationale destinate mediului de business. Sunt increzator ca in perioada de guvernare a echipei din care fac parte, ne vom concentra pe continuarea politicilor si programelor care au dat rezultate in economia nationala si vom incerca sa aducem schimbari acelor aspecte care au ingreunat acest proces de sprijinire a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii”, a spus Claudiu Vrinceanu, Secretar de Stat in Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, presedintele Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor.

Sursa: Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, DPAPIMM

POC: Proiectele in cadrul Actiunii 2.2.1 se depun pana pe 29 februarie

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale anunta prelungirea perioadei de inregistrare a propunerilor de proiecte pentru Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 2, Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere” pana la data de 29 februarie 2016, ora16:30.
Principalele detalii privind acest apel:
Un proiect poate beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestei actiuni doar daca la finalul implementarii va avea ca rezultat cel putin o aplicatie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat.
Sprijinul va viza dezvoltarea de produse / servicii / aplicatii TIC inovative prin:
• Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale;
• Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala;
• Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor;
• Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale.
Aplicanti eligibili:
• Intreprinderi (IMM-uri) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC;
• Intreprinderi (IMM-uri) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
• Consortii (parteneriate) de IMM-uri care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
Valoarea maxima finantarii: 3.240.000 lei (aproximativ 720.000 euro), la care se vor adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis, pana la 200.000 euro.
Procentul de finantare: pana la 80% din totalul cheltuielilor eligibile, diferentiat in functie de activitatile proiectului.
Durata proiect: maxim 36 de luni.

Sursa: Ministerul Fodurilor Europene

 

Noutati_oportunitati_privati

Oportunităţi de finanţare nerambursabilă pentru beneficiari privaţi

Am realizat o noua sectiune ce contine oportunitatile de finantare pentru potentiali beneficiari privati, sinteza a programelor de asistenta finaciara din partea Uniunii Europene dar si a programelor guvernamentale.

Va invitam sa parcurgeti acesta pagina aici si, in masura in care pentru investitiile dumneavoastra viitoare intentionati sa implementati astfel de proiecte cu finantare nerambursabila, echipa Wieser Consult va ofera expertiza si experienta necesare unor proiecte de succes.

Intocmirea unor proiecte de calitate necesita o anumita perioda de pregatire, drept pentru care va recomandam ca sa ne contactati din timp in vederea elaborarii proiectelor dumneavoastra.

Inovare

Lansare pentru Axa 1 POC – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, din 27 iunie 2015

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – Organism Intermediar Cercetare a anunţat ca se lansează competiţiile pentru sectiunile A-G ale Ghidului unic al solicitantului pentru Axa 1 din Programul Operaţional Competitivitate, respectiv „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor”.

Inregistrarea propunerilor de proiecte se va putea face incepand cu data de 27 iunie 2015, conform anuntului publicat de catre Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

Anuntul, Calendarul competitiilor si Ghidurile sunt publicate aici.

Regio

Ghidul Solicitantului POR – Condiții generale, lansat spre consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM-POR) a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 are ca data estimata de aprobare luna iunie 2015, depunerea proiectelor incepand cu septembrie 2015.

Valoarea finantarii totale a POR 2014-2020 este 8.250 mil. Euro, bugetul avand o crestere cu 76,8% fata de cel din exercițiul financiar 2007-2013.

Tot faţă de exerciţiul financiar precedent, Programul Operaţional Regional aduce ca noutate promovarea transferului tehnologic, creşterea eficienţei energetice şi în clădirile publice, precum şi sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban.

In masura in care pentru investitiile dumneavoastra viitoare intentionati sa implementati astfel de proiecte cu finantare nerambursabila, echipa Wieser Consult va ofera expertiza si experienta necesare unor proiecte de succes. Intocmirea unor proiecte de calitate necesita o anumita perioda de pregatire, drept pentru care va recomandam ca sa ne contactati din timp in vederea elaborarii proiectelor dumneavoastra.

Colaj_PNDR_2014-2020_web

A fost lansata sesiunea de primire a cererilor de finanțare pentru primele măsuri din PNDR 2014 – 2020

Miercuri, 25 martie 2015 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut loc conferința de lansare a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru primele măsuri din
PNDR 2014 – 2020, respectiv:
– Submasura 4.1 ”Investiții în exploatații agricole”
– Submasura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
– Submasura 19.1 “Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare rurală (LEADER)”

Cu alte cuvinte, potentialii beneficiari ai fondurilor europene sunt asteptati sa-si prezinte proiectele care pot beneficia de finatare in cadrul acestor masuri.

In masura in care pentru investitiile dumneavoastra viitoare intentionati sa depuneti proiecte care sa beneficieze de finantare europeana in cadrul PNDR 2014-2020, va invitam sa sa ne contactati si sa demaram discutii punctuale pentru a ne asigura ca vom face posibila realizarea proiectelor dumneavoastra.

Ghiduri_finale_PNDR_web

S-au publicat ghidurile solicitantului in varianta finala pentru primele masuri din PNDR 2014 – 2020

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe website-ul propriu anuntul pentru lansarea în perioada 25 martie 2015 – 30 octombrie 2015 a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1 și a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1 din cadrul PNDR (vezi anuntul aici).

Deasemeni AFIR anunţă lansarea în perioada 25 martie 2015 – 08 mai 2015 a primei sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 19.1 din cadrul PNDR (vezi anuntul aici)

Ghidurile solicitantului impreuna cu anexele acestora, in varianta finala, au fost si ele publicate si pot fi consultate pe website-ul AFIR, pentru urmatoarele submasuri:

– Submasura 4.1 ”Investiții în exploatații agricole”

– Submasura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

– Submasura 19.1 “Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare rurală”

Contactati-ne in masura in care pentru proiectele dumneavoastra viitoare intentionati sa depuneti proiecte care sa beneficieze de finantare europeana in cadrul acestor submasuri.

PNDR_unda_verde

Romania va primi pana la mijlocul lunii aprilie scrisoarea de conformitate de la CE pentru deschiderea PNDR 2014-2020

Romania va primi, pana la mijlocul lunii aprilie, scrisoarea de conformitate de la Comisia Europeana pentru deschiderea PNDR 2014-2020, iar pana la inceputul lunii mai autoritatile vor putea lansa toate masurile din program, conform declaratiei ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, declaratie de la finalul intalnirii cu comisarul pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan. Intrebat despre cauzele intarzierilor in ceea ce priveste aprobarea PNDR 2014-2020 pentru Romania, Phil Hogan a spus ca multe state se afla in aceasta situatie, inclusiv tara sa, Irlanda.

Sursa: www.agerpres.ro, click aici pentru detalii.