NEWS

Noutati despre programele de finatare

Noutati despre programele de finatare

PNDR 2014-2020: Calendarul masurilor ce vor fi lansate in 2016

Incepand din luna februarie, vor fi deschise noi masuri din PNDR 2014-2020. Astfel, incepand de luna viitoare posibilii beneficiari ai fondurilor europene pot incepe sa depuna proiectele la AFIR. De asemenea, in aceasta perioada, functionarii AFIR lucreaza la ghidurile solicitantului si la masuri de simplificare a programului de dezvoltare rurala.

Calendarul pentru acest an:

– M01 Formare profesională pentru beneficiarii M10 – februarie 2016 prin apeluri de propuneri de proiecte;
– M01 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiarii SM6.1, SM6.3 – martie 2016;
– M02 Consiliere, elaborare și implementare plan de afaceri pentru beneficiarii SM 6.1 și SM 6.4 – martie 2016;
– M02 Consiliere, elaborare și implementare plan de afaceri pentru beneficiarii SM 6.2 și SM 6.4 – august 2016, este necesară schemă de ajutor de stat;
– M02 Consiliere pentru înființarea și dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor - iunie 2016;
– M01 Activități demonstrative și acțiuni de informare pentru fermieri – aprilie 2016;
– SM 4.2 Schemă de ajutor de stat (GBER) procesare produse agricole în produse nonagricole, inclusiv în sectorul pomicol – aprilie 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– SM 4.2 Schema de minimis pentru consultanța pentru pregătirea proiectelor de investiții finanțate prin schema GBER agricol, inclusiv în sectorul pomicol – martie 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– Schemă ajutor de stat aferentă SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de acces silvic -mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– SM 6.5 Schema pentru micii fermieri – iulie 2016;
– Schema de minimis aferentă măsurii 7.2 Scrijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social -aprilie-mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– Schema de minimis aferentă submăsurii 7.6 Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale -mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;
– SM 8.1 Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor – martie 2016;
– SM 9.1 Înființarea și funcționarea grupurilor de producători în agricultură și silvicultură, împreună cu SM 9.1a Înființarea și funcționarea grupurilor de producători în sectorul pomicol - aprilie 2016, în funcție de dezvoltare soft APIA și aprobarea noilor norme privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători;
– SM 15.1 Serviciul de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor -septembrie-octombrie 2016;
– SM 16.1 Cooperare, înființare și funcționare grupuri operaționale, inclusiv în sectorul pomicol – mai 2016;
– SM 16.4 Cooperare, lanț scurt inclusiv în sectorul pomicol - aprilie 2016;
– SM 4.1 Investiții în exploatații agricole – martie 2016;
– SM 4.1a Investiții în exploatații pomicole - martie 2016;
– SM 4.2 Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole – martie 2016;
– SM 4.2A Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol – martie 2016;
– SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – martie 2016, în funcție de disponibilul financiar;
– SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de irigații – martie 2016;
– SM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – martie 2016;
– SM 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale – martie 2016;
– SM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – martie 2016;
– SM 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activităti neagricole, sesiunea 2016 -martie 2016;
– SM 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – martie 2016;
– SM 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural – martie 2016;
– LEADER – aprilie 2016;

Sursa: www.recolta.eu 

In martie se deschide finantarea pentru noi locuri de munca

Ministerul Finantelor Publice estimeaza deschiderea unei noi sesiuni de depunere a proiectelor in baza schemei de ajutor de stat pentru crearea locurilor de munca (H.G. nr. 332/ 2014) in luna martie 2016.

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile (mari si IMM-uri), care au activitate sau start-upuri, din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
• sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie;
• sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei;
Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului mediu pe economie, pentru locurile de munca nou create ca urmare a investitiei initiale.
Procentul de finantare acordat difera, in functie de regiunea de implementare:
• pana la 15% in regiunea Bucuresti;
• pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov;
• pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru; Sud Vest; Sud; Sud Est).

Bugetul anual al acestei scheme este de 450 milioane lei.

In cazul in care bugetul alocat sesiunii estimate a se derula in luna martie nu va fi in totalitate epuizat, se estimeaza derularea unei noi sesiuni in luna iulie 2016.

Sursa: mfinante.gov.ro

In februarie se estimeaza a se deschide apelul de proiecte pentru cei 200.000 de euro destinati afacerilor mici

Prioritatea de investitie 2.1. a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, care ofera ajutoare de minimis de pana la 200.000 de euro cu fonduri europene, fara ca antreprenorii sa aduca aport propriu, urmeaza sa fie deschisa printr-un apel de proiecte estimativ in cursul lunii februarie 2016.
Ghidul solicitantului – conditii specifice pentru aceasta linie de finantare, in forma consolidata, va fi publicat pana a finalul lunii ianuarie, au comunicat oficialii MDRAP.
Aceasta linie de finantare ar fi trebuit sa se deschida inca de anul trecut, cand, tot estimativ, s-au avansat mai multe perioade, fie in vara, fie in toamna lui 2015. Prin urmare, pana la publicarea efectiva a Ghidului solicitantului in forma consolidata nu se poate sti cert cand va fi lansat apelul de proiecte.
Noua linie de finantare va oferi microintreprinderilor ajutoare de minimis de maximum 200.000 de euro, pentru investitii in mediul urban.

POR si POCA: Lansari de apeluri de proiecte pentru 60% din bugete, in 2016

Perioada financiara 2014 – 2020 a fost rezervata aprobarii Acordului de parteneriat si a Programelor Operationale si s-au facut doar cateva lansari de apeluri de proiecte in anul 2015. In 2016 insa, prioritatile Guvernului se schimba si se doreste a fi un an bogat in lansari. Vor fi lansate apeluri de proiecte pentru 60% din bugetele POR si POCA, dar MySMIS va fi functional abia din aprilie.

Prioritati MDRAP

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) isi propune ca in perioada ianuarie – octombrie 2016 sa lanseze cereri de propuneri de proiecte pentru cel putin 60% din bugetul alocat Programului Operational Regional (POR) 2014 – 2020, sa demareze semnarea contractelor de finantare si sa faca plati catre beneficiari.  De asemenea, pana in octombrie 2016, MDRAP doreste sa deschida apeluri de proiecte pentru cel putin 60% din bugetul alocat Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 – 2020.

Prioritati MFE

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) vrea sa finalizeze sistemul electronic de gestionare a programelor si proiectelor europene – SMIS 2014/MYSMIS2014+, un termen fiind stabilit in luna aprilie 2016. Finalizarea tuturor functionalitatilor sistemului informatic este programata pentru luna octombrie 2016, la aproape un an de la „lansarea in consultare publica” a sistemului.

Prioritati MADR

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) vrea sa modifice PNDR 2014-2020 in sensul armonizarii cu prevederile legislatiei nationale referitoare la fermele de familie si grupurile de producatori si incurajarea transferului inter-generational in agricultura prin folosirea oportunitatilor din Programul National de Dezvoltare Rurala (instalarea tinerilor fermieri, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, schema pentru micii fermieri).

Pana in iunie 2016 este estimata infiintarea unui fond de creditare pentru agricultura.

Sursa: Guvernul Romaniei 

Ministerul Economiei isi propune sa deruleze toate cele zece programe nationale adresate antreprenorilor in anul 2016

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri isi propune sa inceapa cat mai repede si sa deruleze in timp util toate cele zece programe nationale adresate antreprenorilor in anul 2016, pe baza recomandarilor primite prin consultarea mediului de business.

“Antreprenorii romani trebuie sa stie ca vom implementa toate cele zece programe nationale destinate mediului de business. Sunt increzator ca in perioada de guvernare a echipei din care fac parte, ne vom concentra pe continuarea politicilor si programelor care au dat rezultate in economia nationala si vom incerca sa aducem schimbari acelor aspecte care au ingreunat acest proces de sprijinire a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii”, a spus Claudiu Vrinceanu, Secretar de Stat in Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, presedintele Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor.

Sursa: Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, DPAPIMM

POC: Proiectele in cadrul Actiunii 2.2.1 se depun pana pe 29 februarie

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale anunta prelungirea perioadei de inregistrare a propunerilor de proiecte pentru Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 2, Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere” pana la data de 29 februarie 2016, ora16:30.
Principalele detalii privind acest apel:
Un proiect poate beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestei actiuni doar daca la finalul implementarii va avea ca rezultat cel putin o aplicatie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat.
Sprijinul va viza dezvoltarea de produse / servicii / aplicatii TIC inovative prin:
• Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale;
• Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala;
• Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor;
• Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale.
Aplicanti eligibili:
• Intreprinderi (IMM-uri) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC;
• Intreprinderi (IMM-uri) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
• Consortii (parteneriate) de IMM-uri care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
Valoarea maxima finantarii: 3.240.000 lei (aproximativ 720.000 euro), la care se vor adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis, pana la 200.000 euro.
Procentul de finantare: pana la 80% din totalul cheltuielilor eligibile, diferentiat in functie de activitatile proiectului.
Durata proiect: maxim 36 de luni.

Sursa: Ministerul Fodurilor Europene