standard logo - 800

Wieser Consult este partener în proiectul DIONYSUS

DIONYSUS

INTEGRAREA LANȚURILOR DE TRANSPORT MULTIMODAL ȘI INTERMODAL INTELIGENTE ȘI DURABILE ÎN REGIUNEA DUNĂRII

www.interreg-danube.eu/dionysus

Flux de finanțare:

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

_________________________________________

Porturile dunărene (și maritime) sunt extrem de importante pentru dezvoltarea economică a regiunii Dunării. Ele prezintă o oportunitate de creștere a comerțului cu mărfuri, creștere în domeniul ecologiei și crearea de locuri de muncă în acesta. De aceea, investițiile în porturile de pe căile navigabile interioare (inclusiv conexiuni feroviare, rutiere și maritime) vor trebui să se conformeze infrastructurii de transport din jur și planurilor de dezvoltare regională.

Îmbunătățirea infrastructurii portuare și a serviciilor oferite de aceasta este crucială pentru reducerea costurilor de transport. Acest lucru va crește conectivitatea, va facilita comerțul și va stimula fluxurile comerciale din regiunea Dunării.

Despre proiect:

Proiectul Dionysus a început oficial la 1 iulie 2020, ca urmare a cooperării dintre administrațiile și operatorii portuari, asociațiile de afaceri, cercurile academice și autoritățile naționale ale țărilor dunărene. Proiectul este gestionat de Pro Danube România, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și este o continuare a proiectului DAPhNE. Scopul DIONYSUS este de a rezolva provocările regionale de bază în planificarea și gestionarea infrastructurii portuare, facilitarea integrării regiunii Dunării în lanțurile de transport multimodale inteligente și durabile.

DIONYSUS va ajuta la elaborarea politicilor de dezvoltare a coridorului de transport al Dunării. Echipa va analiza infrastructura feroviară și rutieră existentă pentru accesul în porturile dunărene, va marca dezavantajele din aceasta și va da recomandări pentru eliminarea acestora.

Vor fi elaborate planuri de dezvoltare a porturilor dunărene, modele de operare de afaceri pentru calitate și dezvoltare durabilă a regiunii, precum și mecanisme de atragere a investițiilor în aceasta.

De asemenea, va fi elaborat un Plan general pentru industria de croaziere fluviale.

Toate rezultatele proiectului vor fi în conformitate cu obiectivele specifice de transport ale UE, TEN-T și Politica de Coeziune, transformând DIONYSUS într-un instrument principal pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR).

Perioada de implementare: 01.07.2020 – 31.12.2022

Wieser Consult este partener în proiectul în cadrul caruia împărtășește experiența și expertiza sa în domeniul agribusiness.

 

Sunteți interesat de proiectul DIONYSUS? Contactați-ne pentru detalii.

 

Noutati:

DIONYSUS_3rd eNewsletter_12.2021

DIONYSUS_Capitalisation Factsheet_2021

DIONYSUS_Danube Ports Handbook Edition 2021